Hantering av personuppgifter

Vi på Skeppsholmen Sotheby’s International Realty anser att våra kunders personuppgifter ska hanteras med största försiktighet. Personuppgifter som lämnats till en medarbetare på Skeppsholmen Sotheby’s International Realty behandlas i enlighet med PUL (personuppgiftslagen 1998:204).Personuppgifterna i våra register inhämtas alltid direkt av kunden själv. Detta görs vid personliga kontakter med mäklare såsom visningar eller budgivningar, samt från information som lämnas på vår webbplats. Vi delar aldrig ut uppgifter till andra företag utan kundens uttryckliga godkännande, t.ex. vid beställning av besiktningar eller försäkringar.Uppgifter vi tar in är namn, adress och kontaktinformation samt vid behov personuppgifter och ekonomiska förhållanden. Information kan även komma att inhämtas rörande andra personer kopplade till bostadsaffärer såsom delägare, panthavare och förmånstagare.Personuppgifterna används huvudsakligen för förmedling av bostäder, tjänster och varor. Uppgifterna används även för att uppfylla rättsliga skyldigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter ett avtal har träffats.Personuppgifterna används av Skeppsholmen Sotheby’s International Realty för att ge en helhetsbild av den registrerades engagemang, för att kunna ge en god service, men även för marknadsföring, statistik, marknads- och kundanalyser.En gång om året har du rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Ett sådant besked ska begäras genom en skriftlig ansökan. Du som registrerad i våra system kan begära att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade. Du kan också skriftligen begära att dina personuppgifter inte används för direkt marknadsföring. Kontakta i sådana ärenden vår reception enligt uppgifter du finner under knappen i menyn ovan.

Sotheby’s International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Each Office Is Independently Owned And Operated.