Fem villatomter - Ekerö/Färingsö

 • Rimfrostvägen 4, 6, 5, 7 & 9
 • Färingsö
 • 6 250 000 kr Avser fem fastigheter.
 • Färingsö
 • 6 250 000 kr Avser fem fastigheter.
Beskrivning

Säljande beskrivning

Fastigheterna är belägna i Orrburren på Färingsö inom Ekerö kommun, cirka fem kilometer från Ekerö centrum och cirka femton kilometer från Brommaplan. Omkringliggande bebyggelse utgörs i huvudsak av småhusbebyggelse av olika karaktär. Kommersiell och offentlig service återfinns närmast i Stenhamra och allmänna kommunikationer i form av buss återfinns inom cirka 500 meter. 

Samtliga fem fastigheter utgörs av obebyggda småhustomter med en sammantagen areal om 5 144 kvadratmeter. Fastigheterna är samlat belägna och utgörs av öppen fältmark, delvis beväxt med lövträd och buskage. Befintlig lokalgata medger tillfart till fastigheten Mörby 1:72, men är ej anlagd fram till övriga fastigheter. Förlängning av befintlig lokalgata erfordras således.

Detaljplan 770, Mörbyområdet. Planen anger bostadsändamål. Byggnad får uppföras i två plan med en största byggnadsarea om 190 kvm. Därtill får uppföras komplementbyggnad om 60 kvm.

Fastigheterna överlåtes via bolag.  

 

 

Fullständig beskrivning
Fakta
 • Adress:
  Rimfrostvägen 4, 6, 5, 7 & 9,
  179 75 Skå
 • Pris:
  6 250 000 kr
 • Fast.beteckning:
  MÖRBY 1:71 m fl
 • Tomtarea:
  5144 Kvm
 • Kommun:
  Ekerö
 • Område:
  Färingsö
 • Församling:
  Färingsö
 • Ägandeform:
  Friköpt - Tomt
 • Taxeringsvärde
 • Totalt:
  1 242 000 kr
 • Tomt:
  1 242 000 kr
 • År:
  2018
 • Kod:
  210
 • Servitut
 • Typ:
  Gemensamhetsanläggning Ekerö MÖRBY GA:1
 • Inteckningar
 • Totalt:
  1 470 000 kr
 • Fördelat på:
  3 pantbrev
Mer fakta
Intresseanmälan

Logga in eller fyll i dina uppgifter nedan

användarvillkoren
Laddar

Sälj med Skeppsholmen Sotheby's International Realty

Funderar du på att sälja din bostad? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

användarvillkoren
Du kanske även är intresserad av

Sotheby’s International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Each Office Is Independently Owned And Operated.