Stora Räfsevik - Småbåtshamn och sjötomt med stor utvecklingspotential

 • Kalvsviksvägen 21
 • Värmdö
 • Pris på förfrågan
 • Värmdö
 • Pris på förfrågan
 • Såld
 • Såld
Beskrivning

Med ett strategiskt mycket gott läge på norra Värmdö ligger denna småbåtshamn där en nyligen antagen detaljplan möjliggör  utökning av befintlig verksamhet med bryggplatser, byggrätter och verkstad samt hamnkontor. Vidare finns även byggrätter för två bostadshus.

Fastigheten är idag obebyggd förutom en vaktstuga som finns intill bryggorna. Uthyrningsverksamheten av båtplatser idag fördelar sig över två långa betongflytbryggor och en mindre brygga med totalt 169 platser. Mellan bryggorna finns en ramp för sjösättning av båtar och en äldre lastkaj. Parkering finns på södra delen av fastigheten för 184 bilar på gräs och grusade ytor. Söder om parkeringen finns en jordvall som skärmar av verksamheten från åkermarken. Vägen till hamnen slingrar sig ner med skogsområdet i öster och åkermarken i väster. Hamnen har varierande djup.

Den nya planen för fastigheten vann laga kraft under 2018 och innehåller såväl verksamhetsspecifika byggrätter för maskinhall, hamnkontor och utvidgning av verksamheten samt byggrätter för bostadshus med komplementbyggnader.

Byggrätten för verkstad med tillhörande maskinhall uppgår till 350 kvm och med en högsta byggnadshöjd om 7 meter. Byggnaden skall kunna ta in maskiner och båtar upp till 10 meter samt kunna fungera för besöksservice för marinans gäster. För hamnkontor som placeras där den nuvarande vaktstugan står medger planen en total byggnadsarea på 50 kvm och med en högsta byggnadshöjd. I samband med planläggning har även tillstånd givits av Mark- och Miljödomstolen för en exploatering av hamnen vilket innebär en utökning med ca 100 båtplatser upp till 270 platser, enligt de två alternativ som finns. Vidare har tillstånd givits för inrättandet av tre avloppsanläggningar där vattentoaletter kan anslutas, tömningsstation för båttoaletter, anläggande av spolplatta samt tillstånd till att bedriva verksamhet såsom service av båtar eller liknande.  

Enligt detaljplanen får det område som betecknas med B kvartersmark användas till bostäder. En tillåten minsta tomtstorlek om 2 200 kvm ger möjlighet att genom fastighetsbildning tillskapa högst två stycken bostadsfastigheter. Största byggnadsarea (BTA) för bostadsfastighet uppgår till 300 kvm jämte komplementbyggnad om 50 kvm (BYA). 

Intressenter inbjuds att ta del av komplett investeringspromemoria genom att skicka in ifylld intressanmälan (nedan) till joachim.s@sothebysrealty,se

Fullständig beskrivning
Fakta
 • Adress:
  Kalvsviksvägen 21,
  139 90 Värmdö
 • Fast.beteckning:
  SUND 1:15
 • Vatten:
  28407 Kvm
 • Tomtarea:
  60669 Kvm
 • Kommun:
  Värmdö
 • Område:
  Värmdö
 • Församling:
  Värmdö
 • Ägandeform:
  Friköpt - Kommersiell fastighet
 • Taxeringsvärde
 • Totalt:
  500 000 kr
 • Tomt:
  500 000 kr
 • År:
  2019
 • Kod:
  411
 • Servitut
 • Typ:
  Gemensamhetsanläggning VÄRMDÖ SUND GA:3
  Avtalsservitut
  Avtalsservitut
  Officialservitut dike
Mer fakta
Ansvarig mäklare
Karta

Sälj med Skeppsholmen Sotheby's International Realty

Funderar du på att sälja din bostad? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

användarvillkoren
Du kanske även är intresserad av

Sotheby’s International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Each Office Is Independently Owned And Operated.