Anrika & vackra Kohlswa Herrgård

 • Herrgårdsallén
 • Såld
 • Såld
Beskrivning

Vackra & anrika Kohlswa Herrgård har en lång och färgstark historia som sträcker sig tillbaka till mitten av 1600-talet. I ägarlängden återfinns Adelsmän och entreprenörer som hade prominenta gäster såsom Karl XI på besök. Familjen Wallenberg använde herrgårdsflygeln till jaktbostad då de ägde Kohlswa Jernverk. Nuvarande Hotell & konferensverksamhet har drivits med glädje och välgång sedan 1997. I TV-programmet ”Sommar med Ernst” 2013, gör Ernst Kirchsteiger en genomgripande renovering av Orangeriet.

Kohlswa Herrgård som det här beskrivs består av fyra enskilda fastigheter med en sammantagen areal om 49.252 kvadratmeter. Landarealen fördelas över en mycket vackert och harmonisk plan och öppen parkliknade mark med så gott som samtliga lövträd som växer i Sverige. Två av Fastigheterna angränsar till Hedströmmen där man kan bada och utöva andra vatten aktiviteter. Fastigheterna är vackert belägna i det pittoreska samhället Kolsva i Köping kommun mellan Bergslagen och Mälardalen. Kohlswa Herrgård ligger 17 kilometer från Köping, 51 kilometer från Västerås och 66 kilometer från Örebro.

Inom Fastigheterna är uppfört sex byggnader med en sammantagen area om cirka 3.050 kvadratmeter och ett modernt trebilsgarage. Byggnaderna håller genomgående en god standard och bildar en väl sammanhållen och funktionell enhet. Herrgården och Brukshotellet är fyllda av vackra historiska detaljer som tillkommit genom århundraden.

Herrgården och de övriga byggnaderna bedöms vara väl anpassade för verksamheter inom hotell- & konferens samt bildningsverksamhet. Här finns 70 bäddar fördelat på 26 dubbelrum och 18 enkelrum, konferens- och grupprum, generösa matsalar och samlingssalar samt flera rum i olika storlekar för socialt umgänge.

Historik

1600-talet Kungliga Gäster

I mitten av 1600-talet lät Peder Larsson Höök bygga den första herrgården i Kolsva. Den bestod av tre byggnader som omgav en gårdsplan vilken låg öppen mot väster. Den nuvarande herrgården ligger på samma plats som den södra av dessa byggnader. Traditionen säger att Karl XI skänkte de tre barocktak som fortfarande finns i herrgården. De är gjorda av den italienska mästaren Carlo Carvone som också gjort tak i Mälsåker, Nynäs, Drottningholms och Eriksbergs slott. Peder Höök föddes 1643. I 13 år var han bokhållare och kamrer hos grevinnan Ebba Brahe. Strax efter grevinnans död 1674 köpte han Kohlswa bruk. Detta är anmärkningsvärt då det var en finansiell kris i Sverige under denna tid. 1682 blev han utnämnd till häradshövding i Norrbo, Norberg och Skinnskatteberg. I likhet med andra ämbetsmän, men kanske också för sina välkända jaktmiddagar, blev han 1687 adlad. Några av hans gäster var Karl XI och Karl XII.

1700-1800-talet Ombyggnation

I slutet av 1700-talet fick herrgården en tidsenlig sandstensfärgad putsfasad. Herrgården byggdes ut och bestod i början av 1800-talet av fem byggnader. De olika husens funktioner var inrättade enligt en plan som var mycket vanlig för gammeldags bruksherrgårdar. I den ännu befintliga västra flygeln fanns kök och ekonomiutrymmen. Öster om denna fanns brukets kontor, denna revs 1875 då den höll på att rasa ner i Hedströmmen på grund av att strandbrinken urholkades alltmer. Utöver dessa byggnader fanns två mindre flyglar längre bort. Den västra var slöjdstuga, kuskboställe och drängkammare. I den östra inrymdes brygg- slakt, och bagarstuga.

1800-talet - Ekonomiskt uppsving möjliggör tillbyggnader

1853 köpte brukspatron Lars Lindberg Vestra Kolsva. Tio år senare köpte han även bruket Östra Kolsva. Efter 70 år kom så de båda bruken åter under samma förvaltning. Därmed inleddes ett uppsving för Kohlswa Jernverk som gav ekonomiska möjligheter att bygga ut herrgården. I början av 1860-talet lät Lindberg lyfta hela herrgården två alnar. Han byggde en källare med en veranda samt en souterrängvåning, Strömparterren, i öster. I Strömparterren inreddes ett kök och även ett stort sovrum. Framför den gamla ingången uppfördes en förstuga som försågs med en stor stentrappa. Reveteringen togs bort och ersattes med träpanel, och tegeltaken med skiffer. Under 1870-talet uppfördes en väldig tvärställd salsbyggnad vid västra gaveln. Den är förenad med en veranda och en bred trapp utåt parken. Ett orangeri uppfördes i parken som fondkuliss. Salen användes som samlingsrum, men även som biljard- musik och vardagsrum. Det inrättades även ett angränsade bibliotek. För dessa utbyggnader anlitades en av den tidens mest kända arkitekter, Axel Kumlin.

1800-talet Disponentvillan blir brukshotell

Lars Lindberg avled 1875, men hans son Lars Uno var ännu för ung för att kunna ta sin fars plats. Så Lars Lindbergs svärson Magnus Lindberg skötte bruket fram till 1885, då Lars Uno tillträdde som patron. 1875 byggdes Disponentvillan som bostad åt Magnus Lindberg och hans hustru Leila. Den användes sedan fram till 1935 som privatbostad för Brukets disponenter, då disponent Forsberg tog sin bostad i herrgården som stått tom i tio år och sedan renoverats. Disponentvillan byggdes om till Brukshotell och användes för gäster, men även som inkvartering av brukets ogifta tjänstemän.

1900-talet Jaktbostad åt Wallenberg

Den befintliga flygelbyggnaden byggdes på 1700-talet. Den fick en ny möblering under 1950-talet då hela huset renoverades för att användas som jaktbostad åt familjen Wallenberg, Kohlswa Jernverks dåvarande ägare. Herrgården användes som privatbostad för brukets disponenter fram till 1968. Den stod sedan tom fram till 1981, då den fick sin nuvarande användning som konferenshotell.

I mer än 350 år har Kohlswa Herrgård varit känd vida omkring. Och att kung Karl XI sökte sig till dessa vackra trakter för att äta och må gott, kan väl ingen förundras över.

Investeringsaspekter

 

 • Kohlswa Herrgårds har ett attraktivt läge ca 15 mil från Stockholm, närheten till de större städerna Västerås,   Eskilstuna och Örebro skapar ett intressant upptagningsområde,
 • Kohlswa Herrgård består av fyra fastigheter, fastigheten Herrgården med tillhörande Wallenbergska Flygeln och Orangeriet, fastigheten Disponentsvillan med tillhörande trebilsgarage, fastigheten Arken som idag består av 13 enkelrum och 2 dubbelrum och fastigheten Allévillan som inrymmer 10 dubbelrum och 5 enkelrum
 • Fastigheterna är idag en sammanhållen och funktionell enhet, som erbjuder goda möjligheter enligt nuvarande modell eller var för sig,
 • Kohlswa Herrgård är en välkänd anläggning som erbjuder möjlighet för olika verksamheter och inriktningar,

 

Den nya ägaren av Kohlswa Herrgård erbjuds goda förutsättningar att ta över och vidareutveckla en profilerad och välrenommerad hotell-, restaurang, konferensverksamhet. 

Alternativa verksamhetsområden kan finnas inom vård- och omsorgsföretag där den vackra och rogivande omgivningen kommer väl till sin rätt.

De fyra fastigheterna lämpar sig väl som fyra prominenta privatbostäder, Orangeriet skulle kunna utgöra en femte privatbostad.

För en sann entreprenör utgör Kohlswa Herrgård en mångfald av möjligheter där endast fantasin sätter gränser!

Fullständig beskrivning
Fakta
 • Adress:
  Herrgårdsallén,
  731 13 Kolsva
 • Kommun:
  Köping
 • Församling:
  Malma
 • Ägandeform:
  Friköpt - Kommersiell fastighet
Mer fakta
Ansvarig mäklare
Karta

Sälj med Skeppsholmen Sotheby's International Realty

Funderar du på att sälja din bostad? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

användarvillkoren
Du kanske även är intresserad av

Sotheby’s International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Each Office Is Independently Owned And Operated.