Vendelsö Forsen Gård - utmärkt hästgård

 • Forsavägen 18
 • Haninge Vendelsö
 • 170+100 kvm
 • Haninge Vendelsö
 • 170+100 kvm
 • Såld
 • Såld
Beskrivning

Säljande beskrivning

Ca 40 hektar mark i naturskön och lantlig miljö, med endast 20 minuters avstånd till centrala Stockholm. Forsen Gård har ett vackert läge i "hästarnas dal" och gränsar till flera andra hästgårdar, tillsammans har de anlagt milslånga ridvägar, vilket gör området något utöver det vanliga för den hästintresserade. Gården inrymmer sju olika byggnader varav ett boningshus, två stallbyggnader med totalt 30 hästboxar och en lägenhet om 70 kvm, ridhus, vagnslider och hinderbod samt torp och foderlada.

Fastighetens markareal omfattas av 393929 kvm och fördelas på öppen betesmark och kuperade skogspartier. Fastigheten som ligger utanför detaljplanerat område utgör en del av ett idag obebyggt utvecklingsområde för exploatering av blandad bostadsbebyggelse. Planläggning beräknas påbörjas 2020. Vendelsö är en attraktiv bostadsort i kommunen med stor efterfrågan på bostäder.

Fastigheten är mycket väl belägen i kommundelen Vendelsö i nordöstra Haninge ca 20 minuter från centrala Stockholm. Fastigheten angränsning till vackra Tyresta naturreservat. På fastigheten i söder innan Tyresta naturreservat tar vid finns en vacker dalgång som sträcker sig förbi Österäng gård och Högdalens gård båda verksamma inom hästsnäringen, även kallad ”hästarnas dal”, här finns milslånga ridvägar som sträcker sig över flera gårdar på gränsen till naturreservatet.

På Österäng gård bedrivs sedan 1965 Vendelsö ridskola, där undervisningen sker på Svenska halvblod, upp till lätt klass i hoppning och till medelsvår klass i dressyr.

Högdalens gård är en välutrustad dressyranläggning för den tävlingsinriktade ryttaren, tre stall med totalt 26 boxplatser, men här finns också övernattningsmöjligheter med 22 bäddar.

Skola finns i Vendelsö ca 4 km och butiker i Trollbäcken eller Vendelsö.

Tyresta Nationalpark som omges av Tyresta naturreservat är totalt ett ca 5000 hektar skyddat område.

Vendelsö är en kommundel i Haninge kommun. Vendelsö är belägen på ömse sidor om Gudöbroleden öster om Drevviken och söder om Gudöån och Långsjön vilka utgör gräns mot Tyresö kommun.

I Vendelsö finns stora områden av villa- och sommarhusbebyggelse där allt fler bosätter sig permanent, en lantlig miljö men ändå nära storstaden. Här finns många småföretagare och hästnäringen utgör en central del. Vendelsö angränsar till Tyresta naturreservat/nationalpark.

 

Fastigheten

Fastighetens markareal omfattar 393 929 kvadratmeter. Markarealen fördelas i huvudsak över såväl plan öppen betesmark som kuperade skogspartier. I söder angränsar fastigheten mot Tyresta naturreservat/Nationalpark. Tillfart sker i den norra delen från Bondvägen.

Inom Fastigheten är uppfört bostadshus om cirka 264 kvm med bi area 99 kvm uppförd 1984 och tillbyggd 1990.  

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten utgör dock en del av ett idag obebyggt utvecklingsområde för exploatering av blandad bostadsbebyggelse och ansökan om planbesked är inlämnad till Haninge kommun. Planläggning beräknas kunna påbörjas 2020.

Sammanfattningsvis presenterar idag Fastigheten utomordentligt goda förutsättningar som hästgård och på sikt finns goda förutsättningar att exploatera del av Fastigheten längst Bondvägen för bostadsbebyggelse utan att detta negativt påverkar hästgårdens förutsättningar.

Fastigheten har ett efterfrågat och attraktivt läge, detta i kombination med att delar av fastigheten på sikt kommer att kunna detaljplaneras för byggnation av bostäder ger den nya ägaren många framtida möjligheter.

Utvecklingsprogram och strukturplan

Fastigheten är idag belägen utom detaljplanelagt område. Redan 2007 beslutade kommunen att ta fram ett utvecklingsprogram för Vendelsö. Kommunstyrelsen beslutade 2011 att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram detaljplan för fastigheterna Vendelsö 3:670 och Forsen 1:6, idag ser planändring ut att kunna ske 2020. Utvecklingsprogrammet föreslår att exploatering för bostadsbebyggelse sker längst Bondvägen, förutsatt att hänsyn tas till behovet av grönstråk, kommunalt VA och att Bondvägen förbättras och kompletteras med gång- och cykelbana.

 Utvecklingsfastigheten

I anslutning till Bondvägen finns en för Fastigheten lämplig del att exploatera för bostadsbebyggelse, det utvecklingsbara området om ca 5 ha, har via en bergeknalle en naturlig avgränsning mot resterande marker.

Enligt kommunens utvecklingsprogram förutsätter en exploatering av området, att bostäder ansluts till kommunalt VA, att Bondvägen breddas och kompletteras med gång och cykelbana samt ett gång och cykelstråk till Lyckebyn anläggs.

I kommunens inriktningsdokument för gång- och cykelbanor utgör Lillängsvägen och Bondvägen ett huvudstråk för att nå ridskolan i Österäng.

 

Finansiell information

Indikativt fastighetsvärde  26.000.000 kr

Hyresintäkter från fastigheten 2014: 955.000 kr

EU bidrag 12.000 kr

Egen användning 7 boxplatser   0 kr              

Egen användning jakt  0 kr                             

Drift och underhåll 2014  102.400 kr                    

Fastighetsskatt  7.100 kr     

Se följande avtal;

 • Hyresavtal Pernilla Olsson, stall och mark samt tillgång till ridhus m.m.
 • Arrendeavtal Hi3G angående telemast.
 • Avtal mellan Harry Hedemark, 621103-2039 och Forsen Gård Fastighets AB, 556535-8958,
 • Avtal 6 st separata stallplatser.

   

Investeringsaspekter

 

 •      Expansiv kommun med befolkningsökning, 
 •      Vendelsö attraktiv bostadsort i kommunen med stor efterfrågan på bostäder,
 •      C 40 ha naturnära lantligt läge med närhet till allmänna kommunikationer, skola och butiker
 •      God exploateringspotential då del av Fastigheten är belägen inom ett utvecklingsområde,
 •      Fastigheten bedöms överlag ha bra markförhållanden för exploatering,
 •      Befintlig hästgård med betydande potential,

 

 Utveckling

 

 •      Ansökan om planbesked med ändamåletbostadsbebyggelse är inlämnad till Haninge kommun,
 •      Planläggning är beräknad att påbörjas 2020.
 •      Goda möjligheter till vidareutveckling och profilering inom hästnäringen.
 •      Privatbostad med natursköna och lantliga omgivningar, som ej blir föremål för exploatering

                                                     

Byggnader

Huvudbyggnaden

 • 1 ½ - planshus trähus med souterrängvåning om ca 264 kvm + 99 kvm, 8 rum och kök uppfört 1984, tillbyggt 1990.
 • Grundläggning platta på mark, grundmur av lättklinkers, stomme av trä, betongpannor.
 • Samtliga ytskikt är äldre men väl underhållna
 • Stor härlig veranda i söder
 • Vattenburen värme från egen kombipanna

 

Förråd

 • Byggnadsarea 15 kvm
 • 2 förråd
 • Oisolerad trästomme
 • Bra skick

 

Stall och Bagarstuga

 • 1-1,5 plans äldre byggnad, Byggnadsarea ca 200 kvm, varav 70 kvm utgör en lägenhet.
 • Grundlagd betongplatta och torpargrund.
 • 8 hästboxar, sadelkammare, foderkammare och spolplatta.
 • Byggnaden inrymmer enklare bostadsdel
 • Ventilation installerad

 

Vagnslider och verkstad

 • 1-plansbyggnad med vidbyggd förrådsbod
 • Byggnadsarea ca 180 kvm
 • Varmbonad verkstadsdel, grundlagd på hel betongplatta
 • Öppet vagnslider för tre fordon

 

Stora och lilla utestallet

 • 1-plans enkelt utestall uppfört 1985
 • Byggnadsarea 55 kvm.
 • 5 uteboxar i stora stallet
 • Enkelt utestall
 • Byggnadsarea 30 kvm
 • 3 uteboxar i lilla stallet

 

Foderlada

 • 1-plans foderlada
 • Byggarea 37 kvm
 • Grundlagd på sten-plintar

 

Stora stallet

 • 1-plans stallbyggnad med höskulle, uppfört i slutet av 198-talet
 • 10 hästboxar, pausrum, sadelkammare och foderkammare
 • El, och vatten finns indraget, samt mull-toalett
 • Byggnadsarea 240 kvm
 • Grundlagd på hel betongplatta, stomme i murblock och trä, putsade fasader och fasader i träpanel för höskulle
 • Utestallet har 3 boxar, byggnadsarea 59 kvm

 

 

Ridhuset 20 x 40 m

 • Ridhus om 800 kvm
 • Uppfört under 1980-talet
 • Grundlagt på plintar och stolpar i mark
 • Stomme av stål med träfasad och yttertak av plåt

 

Hinderboden och skjulet

 • Hinderbodens byggnadsarea 20 kvm
 • Skjulets byggnadsarea 25

 

Utöver byggnaderna finns en dressyrvolt och en volt för hoppning på gården

 

Fullständig beskrivning
Fakta
 • Adress:
  Forsavägen 18,
  136 75 Vendelsö
 • Fast.beteckning:
  FORSEN 1:6
 • Betesmark:
  19 Ha
 • Skogsimpediment:
  6 Ha
 • Skogsmark:
  13 Ha
 • Tomtarea:
  3000 Kvm
 • Biarea:
  100 Kvm
 • Boarea:
  170 Kvm
 • Byggnadsår:
  1984
 • Byggnadsår kommentar:
  Ombyggnadsår 1990
 • Byggnadstyp:
  1,5-plans bostadsbyggnad med souterräng våning
 • Kommun:
  Haninge
 • Område:
  Haninge Vendelsö
 • Församling:
  Österhaninge
 • Fasad:
  Träpanel
 • Tak:
  Betongpannor
 • Plåtarbete:
  Svart plåt
 • Stomme:
  Trä
 • Bjälklag:
  Trä
 • Grundläggning:
  Betongplatta
 • Grundmur:
  Lättklink
 • Fönster:
  2-glas och 3-glas
 • Ventilation:
  Självdrag
 • Tv- och internetutbud:
  Telia Parabol/Viasat
 • Uppvärmning:
  Kombinationspanna
 • Vatten och avlopp:
  Enskilt vatten året om. Enskilt avlopp.
 • Ägandeform:
  Friköpt - Kommersiell fastighet
 • Taxeringsvärde
 • Totalt:
  5 593 000 kr
 • Byggnad:
  2 058 000 kr
 • Tomt:
  1 203 000 kr
 • Betesmark:
  263 000 kr
 • Skogsmark:
  1 012 000 kr
 • Skogsimpediment:
  19 000 kr
 • År:
  2013
 • Kod:
  120, 443
 • Driftkostnader
 • El:
  6 000 kr/mån
 • Vatten/Avlopp:
  900 kr/mån
 • Renhållning:
  83 kr/mån
 • Försäkring:
  583 kr/mån
 • Totalt:
  7 567 kr/mån
 • Servitut
 • Typ:
  Avtalsservitut brunn
  Avtalsservitut kraftledning
  Avtalsservitut elledning mm
  Avtalsservitut elledning mm
 • Inteckningar
 • Totalt:
  8 000 000 kr
 • Fördelat på:
  12 pantbrev
Mer fakta
Ansvarig mäklare
Karta

Sälj med Skeppsholmen Sotheby's International Realty

Funderar du på att sälja din bostad? Fyll i dina uppgifter här så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

användarvillkoren
Du kanske även är intresserad av

Sotheby’s International Realty® is a registered trademark licensed to Sotheby’s International Realty Affiliates LLC. Each Office Is Independently Owned And Operated.